پنجشنبه, 9 تیر 1401


 

 
 

وزنه برداری

 

مختصري از ورزش و اصول بازي:

براي مدت زمان طولاني تصوير اشتباهي از ورزشکاران رشته وزنه برداري در ذهن افراد وجود داشت و مردم آنها را افرادي با عضلات صرفا" ستبر مي شناختند ، ليکن بعد ها به علت نيازي که ورزشکاران ديگر رشته ها به تمرينات با وزنه پيدا نمودند ، به ارزش واقعي اين ورزش پي بردند بطوريکه اکنون مي توان وزنه برداري را به عنوان پدر ورزشها معرفي کرد.
وزنه برداري يک ورزش انفرادي است و در اماکن سر پوشيده انجام مي گيرد. امروزه اين ورزش در دو حرکت يک ضرب دو دستي و دو ضرب دو دستي به رسميت شناخته شده است.
حرکت يک ضرب با دو دست :
در اين حرکت وزنه بردار ميله و وزنه هاي جلوي پاي خود را با دو دست گرفته و با يک حرکت، ميله و وزنه ها را از زمين تا بالاي سر بطور عمود و با دستهاي کشيده يا با نشستن زير وزنه و يا با جلو و عقب بردن پاها ، بالا مي برد. وزنه بايد بدون مکث طول بدن را با يک حرکت مداوم طي کند و هيچ قسمت از بدن به غير از کف پاها نبايد زمين را لمس نموده يا به زمين کشيده شود . وقتي وزنه در بالاي سر قرار گرفت بازوان و پاهاي وزنه بردار بايد راست و بدون حرکت بماند تا داور فرمان قبولي حرکت يک ضرب را صادر نمايد سپس ورزشکار مجددا" ميله و وزنه ها را روي زمين قرار مي دهد . عدول ورزشکاران از اصول و مقررات خطا محسوب خواهد شد.
حرکت دو ضرب با دو دست :
حرکت و ضربه اول کشش ميله با وزنه بوده و ضرب و حرکت دوم بالا بردن وزنه ها و ميله تا حد نهايي است. ورزشکار نبايد در کشش بر روي سينه و يا در بالا بردن وزنه حرکات خطا انجام دهد. روشن شدن دو و يا سه چراغ سفيد رنگ توسط داور علامت قبولي حرکت و دو يا سه چراغ قرمز مشخص کننده خطا خواهد بود. وزنه برداران بر طبق وزن خود در دسته هايي که مقررات تعيين مي کند ، در مسابقات شرکت مي نمايند طبقه بندي نهايي از نتيجه بهترين مجموع دو حرکت يک ضرب و دو ضرب که توسط داوران صحيح و بدون خطا اعلام مي شود بدست خواهد آمد. وزنه بردار مي تواند در هر حرکت تنها سه نوبت آزمايش شودو هر حرکت اضافي که خارج از سه نوبت باشد در نتيجه نهايي (مجموع امتيازات) تاثير نخواهد داشت . براي وزنه برداران بزرگسال از نظر قد و سن محدوديتي وجود ندارد . مسابقات وزنه برداري در بخش هاي خرد سال و بزرگسال در ده دسته وزن انجام مي شود . توزين وزنه برداران دو ساعت قبل از شروع مسابقه هر دسته به عمل مي آيد . ورزشکاري که تقاضاي وزنه کمتري نموده است ، قبل از ديگران بر روي صحنه مي آيد و اين ترتيب تا ختم بازي ادامه خواهد داشت . اگرچه وزنه بردار تقاضاي يک وزنه مساوي را براي اولين حرکت خود در يک ضرب يا دو ضرب نموده باشد ترتيب تقدم و تاخر را قرعه کشي قبل از توزين و مسابقه تعيين خواهد کرد. وسايل وزنه برداري را مي توان در هر جاي مناسبي مستقر نمود . سالن هايي که داراي صحنه (يا سکو) باشد، در صورتي که کف آن استحکام لازم براي جذب ضربه هاي ناشي از فرود هالتر را داشته باشد براي اين منظور مناسبتر است .
در جوار سالن اصلي که براي انجام مسابقات پيش بيني مي شود ، در نظر گرفتن يک سالن اضافي با وسايل لازم براي گرم کردن ورزشکاران ضروري است.
ظرفيت و گنجايش تماشاچي در سالن وزنه برداري با توجه به سطح و نوع مسابقات متغير است بطوريکه به عنوان مثال براي مسلبقات انتخابي داخلي حد اقل 500 تا 1000 نفر و براي مسابقات رسمي و بين المللي حد اقل 2000 تا 5000 نفر را مي توان در نظر گرفت . جايگاه تماشاچيان بايد در يک طرف سالن و روبروي سن که تخته وزنه برداري در آن قرار دارد ، طراحي شود . پيش بيني جايگاه ويژه براي استقرار مقامات رسمي به تعداد حدود يکصد صندلي نيز ضروري است .

تجهيزات مورد نياز
- لباس و کفش :
لباس ورزشکاران اين رشته شامل لباس وزنه برداري سر هم با مايو زير آن است و ممکن است در زير لياس مزبور ، پيراهن با آستين کوتاه و بدون يقه پوشيده شود . در صورتيکه وزنه بردار از کمربند استفاده نمايد ، پهناي کمربند نبايد از 10 سانتيمتر بيشتر باشد. وزنه برداران مي توانند از بانداژهاي استاندارد با طول و عرض هاي مجاز استفاده نمايند. پاشنه کفش بايد به اندازه طبيعي و متناسب بوده ، و از پهلو نبايد پهن تر از طرفين راست و چپ کفش باشد.

اندازه و ابعاد محيط ورزشی :
مسابقات وزنه برداری در یک سکوی مربع شکل به طول و عرض 4*4 متر انجام می شود . چنانچه وزنه برداری در حین بلند کردن وزنه از سکو خارج شود خطا محسوب می گردد.

مشخصات و اندازه وسائل ورزشی:
عبارتند از میله و صفحه که اندازه قانونی ان به شرح زیر است:

الف: فاصله بین صفحه ها حد اقل 13 سانتیمتر
ب:مجموع طول میله 2.20 میلیمتر
ج:قطر میله در محل صفحه ها حد اقل 50 و حد اکثر 55 میلیمتر
ه:قطر میله در محل گرفتن دستها 28 میلیمتر
و: قطر بزرگترین صفحه 45 سانتیمتر
د:وزنه بزرگترین صفحه 50 کیلو
ز: وزن میله با قفل ها 25 کیلو
ي:اوزان صفحه هالتر عبارتند از :
50 کیلوئی
25 کیلوئی
20 کیلوئی
15 10 5 5/2 4/1 با وزنه مربوط روی آن

تمام حقوق اين سايت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان يزد ميباشد. استفاده از مطالب سايت با ذكر نام و لينك به اين سايت مجاز مي‌باشد.
Designed in
Narvan
 |  Powered by DCMS 3.2  |  Developed & Support By Diba Group