پنجشنبه, 9 تیر 1401


 

 
 

شنا و شیرجه

 

مختصري از ورزش و اصول بازي:

شنا از جمله ورزشهاي مورد توجه همگان بوده و ماهيت آن به نحوي است که موجب ايجاد حالت استراحت در عضلات و مغز مي گردد.
آموزش شنا براي همه افراد در هر سني واجب به نظر مي رسد، زيرا به کمک آن انسان مي تواند در مواقع ضروري خود را از غرق شدن در آب نجات دهد. هدف اصلي شنا، طي مسافتي در داخل آب است که بوسيله حرکت منظم دست و پا و بدن انجام مي شود و عمدتا" در استخرها و يا درياچه ها صورت مي گيرد. از شنا هاي تخصصي مي توان کرال سينه، کرال پشت ، شناي قورباغه و شناي پروانه را نام برد. کليه رشته هاي شنا در دو قسمت مردان و زنان به شرح زير انجام مي شود.
در مسابقات شناي آزاد قورباغه و پروانه، مسابقه با شيرجه شناگرشروع مي شود ليکن در مسابقات شناي کرال پشت ، شناگر ابتدا بايد در داخل آب قرار گيرد و سپس با شنيدن صداي استارت ، با فشار پاها به ديوار استخر مسابقه را آغاز نمايد.
هر يک از فعاليتهاي مربوط به ورزشهاي آبي داخل استخر ، بر اساس ويژگيهاي خاص مستلزم مشخصات و ابعاد و اندازه هايي به شرح زير مي باشد:

- استخرهاي آموزشي خردسالان:
اين استخرها داراي عمق حد اکثر 90 سانتيمتر ، عرض 7 متر و طول 6/16 يا 20 متر مي باشد. براي ورود به اين استخر پيش بيني پله با عرض حد اقل 7 متر براي کودکان مبتدي توصيه مي شود . ايجاد دو خط شنا در طول استخر با علايم راهنما کمک موثري در پيشرفت روند آموزشي خواهد داشت . همچنين پيش بيني حاشيه اي به عرض 2 متر با کف سازي مناسب و غير لغزنده در دور استخر امکان نرمش و آمادگي جسماني شناگران خردسال و همچنين آموزشهاي نظري براي آنها را فراهم خواهد ساخت. ضمنا" حاشيه استخر امکان کنترل و نظارت مربيان بر شناي خردسالان را در داخل آب تسهيل خواهد کرد.

- استخر شناي تفريحي:
استخر تفريحي تابع ضوابط و معيار هاي خاصي بجز ميزان عمق آب مي باشد. از اين رو استخر هاي تفريحي در شکلهاي مختلف با تجهيزات وسايل تفريحي گوناگون طراحي و احداث مي شود . در چنين استخرهايي بخش بزرگي از سطح آب ( تا 80 درصد ) کمتر از 7/1 متر عمق دارد . ناحيه عميق در اين نوع استخرها مناسب نصب تخته هاي شيرجه کوتاه ( حد اکثر تا 1 متر ) و نصب وسايل بازي مانند انواع سرسره نصب موج افکن هاي مکانيکي و ورزش غواصي مي باشد. کف استخرهاي تفريحي بايد داراي شيب ملايم باشد و از 7 درصد تجاوز نکند.
پيش بيني سکويي به عرض حد اقل 2 متر در حاشيه استخر هاي سرپوشيده و 4 متر در حاشيه استخر هاي سر باز براي استراحت شناگران و نظارت ناجيان ضروري مي باشد.

- استخرهاي شناي حرفه اي و مسابقات:
مقررات و ضوابط حاکم بر استخر هايي که براي انجام مسابقات در نظر گرفته مي شود به گونه اي است که استفاده از اين گونه استخر ها براي ساير ورزشهاي آبي کمتر امکان پذير است . با توجه به فواصل استاندارد و رسمي در مسابقات شنا ، طول استخر بايد مضربي از 100 باشد که طول 50 متر براي برگزاري مسابقات ترجيح داده شده است.
استخر هاي مورد نياز براي مقاصد تمريني و يا انجام مسابقات غير رسمي ممکن است داراي طولي برابر با طول 33/33 متر ، 25 متر ، 20 متر و حتي 16 متر و دوسوم متر در نظر گرفته مي شود. عرض استخر هاي مسابقه با توجه به تعداد خطوط شنا تعيين مي شود.
عرض خطوط شنا براي مسابقات داخلي 2 متر و براي مسابقات بين المللي تا 5/2 متر پيش بيني مي شود . خطوط شناي کناري با فاصله نيم متر از لبه استخر در نظر گرفته مي شود ، به گونه اي که براي يک استخر 6 خطي 13 متر مورد نياز است . استخر هاي کمتر از 6 خط براي مقاصد تمريني بکار مي رود و در اين نوع استخر ها فاصله خطوط شناي کناري از لبه استخر به 25 سانتيمتر کاهش مي يابد که در اين صورت استخر 4 خطي داراي 5/8 متر عرض و استخر 5 خطي داراي 5/10 متر عرض خواهد بود.
استخرهاي ويژه مسابقات رسمي و بين المللي داراي 50 متر طول با 8 خط شنا هر يک به عرض 5/2 متر مي باشد که با احتساب دو فاصله نيم متري از لبه کناري استخر ، ابعاد کلي به 21 × 50 خواهد رسيد.
عمق استخرهاي مسابقه در کمترين محل 3/1 و يا حد اقل 17/1 متر مي باشد . براي کارايي بيشتر استخر ، عمق 22/1 متر توصيه مي شود.

- استخرهاي چند منظوره :
با در نظر گرفتن تمهيداتي در مقاطع استخر هاي مسابقه اي و تمريني امکان برگزاري ساير ورزشهاي آبي تا حدود زيادي فراهم مي شود . به گونه اي که رعايت عمق و شيب مجاز در کف استخر ها و بهره گيري از تقسيم کننده هاي شناور ، قابليت بسيار خوبي براي افزايش کارايي و تبديل آن به استخر هاي چند منظوره به وجود خواهد آمد.

- شناي گروهي و نمايشي:
شناي گروهي که بصورت نمايشي برگزار مي شود يکي از رشته هاي نوين و موفق در ورزشهاي آبي است که طرفداران زيادي در بين جوانان دارد . اين ورزش دسته جمعي نياز به عمق حد اقل 7/2 متر و سطح آبي معادل 10 × 8 متر دارد که به تناسب افزايش تعداد شناگران ، مساحت بيشتري مورد نياز خواهد بود. در بازيهاي المپيک ، نمايش اين رشته ورزشي در استخر هاي 50 متري برگزار مي گردد.
بهترين محل براي تماشاي مسابقات و نمايش هاي آبي استفاده از طرفين استخر مي باشد . در استخر هاي روباز محل قرا گيري تماشاچيان بايد داراي سايه بان بوده يا در جهت مناسبي نسبت به نور خورشيد ساخته شود.

اندازه و ابعاد محيط ورزشي:
- كرال سينه 100 متر     قورباغه 100 متر     كرال پشت 100 متر
- كرال سينه 200 متر     قورباغه 200 متر     كرال پشت 200 متر
-  كرال سينه 400 متر     قورباغه 400 متر     كرال سينه 1500 متر
- كرال سينه 800 متر     پروانه 100 متر        پروانه 200 متر

مختلط امدادي 4 * 100 متر به ترتيب شناهاي كرال پشت و قورباغه و پروانه و آزاد.

مشخصات استخر قانوني عبارتست از:
طول 50 متر حداقل عرض استخر 25 متر و عمق 1.8 متر درجه حرارت آب در مسابقات قانوني حداقل 24 درجه سانتيگراد و حداكثر 27 درجه سانتيگراد.
در استخرهاي 16.5 * 33 , 25 * 12.5 نيز مسابقات را برگذار مي كنند.

تعداد خطوط :
در استخرهاي رسمي حداقل 6 و حداكثر 10 خط پيش بيني شده كه فاصله هر خط 2.5 متر و براي خطوط اول و دهم علاوه بر مسافت تعيين شده 50 سانتيمتر از طرف ديواره اضافه منظور شده و در اين فاصله طناب كشيده مي شود . هر يك از سكوهاي مسابقه شنا نبايد بيشتر از 75 سانتيمتر از سطح آب داشته باشد.


واتر پلو:

تاريخچه واترپلو :
نام انگلستان در جهان ورزش از آن جهت برتر است که اغلب ورزشهای امروزی از آن کشور برخواسته و چنانچه اوراق تاریخ دنیا را ورق بزنیم همیشه با نام این کشور برخورد خواهیم کردو ورزش شنا و فن شناوری را این کشور به جهانیان معرفی کرد و آموخت و همچنین نخستین ملتی است که ورزش واترپلو را پایه گذاری کرد.

ويژگيهای ورزش واترپلو :
سرعت و قدرت و اراده و استقامت را تقویت می کند . هوشیاری و آگاهی و تمرکز حواس و چابکی و مقاومت و تسلط بر اعصاب از ویزگیهای این ورزش به حساب می آید.

مختصری از ورزش و اصول بازی واترپلو:
یکی از جالبترین بازیهایی است که توسط دو تیم در داخل آب انجام می گیرد . بازیکنان علاوه بر داشتن مهارت کافی در شنا کردن باید مهارت بازی با توپ واترپلو را در آب نیز داشته باشند.
کیفیت بازی به این صورت است که دو تیم سعی می کنند با کمک یاران هم توپ ا در داخل دروازه حریف (که در داخل آب قرار گرفته است ) جای دهند . هر تیم شامل 7 بازیکن اصلی است که یکی دروازه بان تیم خواهد بود که از کلاه مخصوص استفاده می کند و سایر بازیکنان با کلاههای ابی یا سفید که بر روی آن شماره بازیکن ذکر گردیده است مشخص می شوند. ضمنا هر تیم دارای حداکثر6بازیکن ذخیره است که ممی توان از این 6 بازیکن به عنوان جانشین بازیکنان اصلی استفاده کرد.
تمام حقوق اين سايت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان يزد ميباشد. استفاده از مطالب سايت با ذكر نام و لينك به اين سايت مجاز مي‌باشد.
Designed in
Narvan
 |  Powered by DCMS 3.2  |  Developed & Support By Diba Group