چهارشنبه, 5 اردیبهشت 1397

برنامه های غنی سازی اوقات فراغت

جستجو
عنوان شهرستان جنسیت
شهرستان محور برنامه عنوان برنامه زمان برگزاری جنسیت ظرفیت دوره  
تاریخ ساعت
شروع خاتمه شروع خاتمه
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس تنیس روی میز 1396/04/01 1396/06/31 8 9:30 زن 10 اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس تنیس روی میز 1396/04/01 1396/06/31 18:30 20 زن 10 اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس تنیس روی میز 1396/04/01 1396/06/31 17 18:30 زن اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس تنیس روی میز 1396/04/01 1396/06/31 18 19:30 زن اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس تکواندو 1396/04/01 1396/06/31 17:30 19 مرد 20 اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس تکواندو 1396/04/01 1396/06/31 17:30 19 مرد 20 اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس تکواندو 1396/04/01 1396/06/31 19 20:30 مرد 20 اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان سالن بدمینتون 1396/04/01 1396/06/31 18 19:30 مرد 10 اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس بدمینتون 1396/04/20 1396/06/31 18 19:30 زن 10 اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس بدمینتون 1396/04/01 1396/06/31 16:30 18 زن اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس بدمینتون 1396/04/01 1396/06/31 16:30 18 زن 28 اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس باستانی 17 18:30 مرد اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس باستانی 18:30 19:30 مرد اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس اسکیت 1396/04/01 1396/06/31 9 10:30 مرد 15 اطلاعات بیشتر
 
بافق برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس اسکیت 1396/04/01 1396/06/31 7 8:30 زن اطلاعات بیشتر
 
یزد برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس اسکیت 1396/04/01 1396/06/31 11:30 13 23 اطلاعات بیشتر
 
یزد برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس اسکیت 1396/04/01 1396/06/31 11:30 13 27 اطلاعات بیشتر
 
یزد برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس اسکیت 1396/04/01 1396/06/31 9 10:30 اطلاعات بیشتر
 
یزد برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس اسکواش 1396/04/01 1396/06/31 17 18:30 زن اطلاعات بیشتر
 
یزد برنامه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهرستان های استان کلاس اسکواش 1396/04/01 1396/06/31 21 22 مرد اطلاعات بیشتر
 
« 1 2 3 4 ... 5 29 » صفحه:
تمام حقوق اين سايت متعلق به اداره کل ورزش و جوانان استان يزد ميباشد. استفاده از مطالب سايت با ذكر نام و لينك به اين سايت مجاز مي‌باشد.
Designed in
Narvan
 |  Powered by DCMS 3.2  |  Developed & Support By Diba Group